Προμήθεια και τεχνική υποστήριξη καινούργιων και ανακατασκευασμένων ιατρικών διαγνωστικών μηχανημάτων. BIOTEX S.A. Supply and technical support of new and refurbished medical diagnostic equipment. BioteXray Linkedln BioteXray Facebook

Συντήρηση ακτινολογικών μηχανημάτων και υπερήχων

Συντήρηση

Δεδομένου ότι όλα τα ακτινολογικά μηχανήματα και οι υπέρηχοι βρίσκονται σε άμεση επαφή με ανθρώπους, είναι απαραίτητη η ορθή και συστηματική συντήρηση όλων των συστημάτων τους τόσο για την ασφάλεια των ασθενών όσο και των εργαζομένων, καθώς επίσης και για την βέλτιστη απόδοσή τους όσον αφορά την εξαγωγή άριστων αποτελεσμάτων.

Η ΒΙΟΤΕΧ Α.Ε. με το υψηλό τεχνικό επίπεδο του προσωπικού της, είναι σε θέση να αναλάβει την συντήρηση ενός ευρέου φάσματος ακτινολογικών μηχανημάτων και υπερήχων.

Η επιμελής και τακτική συντήρηση των μηχανημάτων:

  • Μειώνει την πιθανότητα επικείμενων βλαβών.
  • Εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία τους.
  • Επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής τους.
  • Εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητά τους.

Τελευταία προϊόντα.

03 Ιουνίου 2019
03 Ιουνίου 2019
11 Απριλίου 2019
11 Απριλίου 2019
11 Απριλίου 2019

Επικοινωνία

Μπουκουβάλα 8,

Τ.Κ. 114 71,

Αθήνα Tel/Fax:+30.210.6440928 Tel:+30.2106461956

Mob: +30.6948.048482

Website :biotexray.gr

Email :info@biotexray.gr

Χάρτης

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

© 2024 Copyright, All rights reserved 2013 Biotexray S.A