Προμήθεια και τεχνική υποστήριξη καινούργιων και ανακατασκευασμένων ιατρικών διαγνωστικών μηχανημάτων. BIOTEX S.A. Supply and technical support of new and refurbished medical diagnostic equipment. BioteXray Linkedln BioteXray Facebook

Μεταφορά

Λόγω της ευαισθησίας των ακτινολογικών μηχανημάτων, χρήζεται ιδιαίτερη μεταφορά για τη σωστή και ασφαλή λειτουργίας τους.

Χάρις στην μακρόχρονη συνεργασία της ΒΙΟΤΕΧ Α.Ε. με εξειδικευμένη μεταφορική εταιρεία, μπορεί να αναλάβει την μεταφορά οποιουδήποτε ακτινολογικού ή ιατρικού εξοπλισμού με αξιοπιστία και εγγύηση σε όλη την Ελληνική επικράτεια καθώς επίσης και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

Τελευταία προϊόντα.

03 Ιουνίου 2019
03 Ιουνίου 2019
11 Απριλίου 2019
11 Απριλίου 2019
11 Απριλίου 2019

Επικοινωνία

Μπουκουβάλα 8,

Τ.Κ. 114 71,

Αθήνα Tel/Fax:+30.210.6440928 Tel:+30.2106461956

Mob: +30.6948.048482

Website :biotexray.gr

Email :info@biotexray.gr

Χάρτης

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

© 2024 Copyright, All rights reserved 2013 Biotexray S.A