Προμήθεια και τεχνική υποστήριξη καινούργιων και ανακατασκευασμένων ιατρικών διαγνωστικών μηχανημάτων. BIOTEX S.A. Supply and technical support of new and refurbished medical diagnostic equipment. BioteXray Linkedln BioteXray Facebook

ορθή εγκατάσταση των διάφορων ιατρικών μονάδων ακτινοδιάγνωσης

Εγκατάσταση

Μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες είναι η ορθή εγκατάσταση των διάφορων ιατρικών μονάδων ακτινοδιάγνωσης.

Δεδομένου ότι κάθε μηχάνημα έχει άλλες ανάγκες, η ΒΙΟΤΕΧ Α.Ε. αναλαμβάνει την εγκατάσταση οποιουδήποτε ιατρικού εξοπλισμού στα πλαίσια του γνωστικού της πεδίου.

Από τη μελέτη του χώρου, την εγκατάσταση των μηχανικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, τις απαραίτητες συνδεσμολογίες, την εγκατάσταση του λογισμικού, τις απαραίτητες ρυθμίσεις και εν τέλει την εκπαίδευση του/των χειριστή/ών.

Τελευταία προϊόντα.

03 Ιουνίου 2019
03 Ιουνίου 2019
11 Απριλίου 2019
11 Απριλίου 2019
11 Απριλίου 2019

Επικοινωνία

Μπουκουβάλα 8,

Τ.Κ. 114 71,

Αθήνα Tel/Fax:+30.210.6440928 Tel:+30.2106461956

Mob: +30.6948.048482

Website :biotexray.gr

Email :info@biotexray.gr

Χάρτης

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

© 2024 Copyright, All rights reserved 2013 Biotexray S.A