Προμήθεια και τεχνική υποστήριξη καινούργιων και ανακατασκευασμένων ιατρικών διαγνωστικών μηχανημάτων. BIOTEX S.A. Supply and technical support of new and refurbished medical diagnostic equipment. BioteXray Linkedln BioteXray Facebook

Συστήματα PACS (Picture Archiving & Communication System)

Συστήματα PACS

Ο αυξανόμενος όγκος δεδομένων για την διαχείριση των ιατρικών απεικονιστικών πληροφοριών και εικόνων από τις ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις, σε συνδυασμό με τις διεθνείς και εθνικές οδηγίες για αποθήκευση των δεδομένων, πλέον μπορεί εύκολα να διαχειριστεί με την χρήση των συστημάτων PACS (Picture Archiving & Communication System).

.Η ψηφιακή διαχείριση των ιατρικών δεδομένων, δίνει την δυνατότητα διανομής ιατρικών εικόνων, της ψηφιοποίησής τους σε μορφή DICOM, της επεξεργασίας τους για συγκεκριμένες κλινικές εφαρμογές (ογκολογία, ακτινολογία, καρδιολογία, προ-εγχειρητικού σχεδιασμού κ.α.) καθώς επίσης και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

Τελευταία προϊόντα.

03 Ιουνίου 2019
03 Ιουνίου 2019
11 Απριλίου 2019
11 Απριλίου 2019
11 Απριλίου 2019

Επικοινωνία

Μπουκουβάλα 8,

Τ.Κ. 114 71,

Αθήνα Tel/Fax:+30.210.6440928 Tel:+30.2106461956

Mob: +30.6948.048482

Website :biotexray.gr

Email :info@biotexray.gr

Χάρτης

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

© 2024 Copyright, All rights reserved 2013 Biotexray S.A