Προμήθεια και τεχνική υποστήριξη καινούργιων και ανακατασκευασμένων ιατρικών διαγνωστικών μηχανημάτων. BIOTEX S.A. Supply and technical support of new and refurbished medical diagnostic equipment. BioteXray Linkedln BioteXray Facebook

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η ΒΙΟΤΕΧ Α.Ε. παρέχει μια ευρεία γκάμα διαγνωστικών μηχανημάτων με κύρια δραστηριότητά της τα ακτινολογικά μηχανήματα και υπερήχους.

Όλα τα μηχανήματα της ΒΙΟΤΕΧ Α.Ε. συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση ασφαλούς και ορθής λειτουργίας, ανεξαρτήτος ή συνοδευτικά της παρεχόμενης εγγύησης από τον κατασκευαστή/προμηθευτή.

Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται στα καινούργια μηχανήματα βάση των οδηγιών του κατασκευαστή, ενώ στα ανασκευασμένα ορίζεται από την ΒΙΟΤΕΧ Α.Ε. βάση της παλαιότητας του μηχανήματος.

Τελευταία προϊόντα.

03 Ιουνίου 2019
03 Ιουνίου 2019
11 Απριλίου 2019
11 Απριλίου 2019
11 Απριλίου 2019

Επικοινωνία

Μπουκουβάλα 8,

Τ.Κ. 114 71,

Αθήνα Tel/Fax:+30.210.6440928 Tel:+30.2106461956

Mob: +30.6948.048482

Website :biotexray.gr

Email :info@biotexray.gr

Χάρτης

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

© 2024 Copyright, All rights reserved 2013 Biotexray S.A