Προμήθεια και τεχνική υποστήριξη καινούργιων και ανακατασκευασμένων ιατρικών διαγνωστικών μηχανημάτων. BIOTEX S.A. Supply and technical support of new and refurbished medical diagnostic equipment. BioteXray Linkedln BioteXray Facebook

Πιστοποίηση

Η BIOTEX Α.Ε. με σκοπό την δέσμευση της για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, με βάση την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την υψηλή ποιότητα και ακολουθώντας το πλαίσιο των διεθνών κανονισμών και προτύπων, έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα:

 

 

 

Τελευταία προϊόντα.

03 Ιουνίου 2019
03 Ιουνίου 2019
11 Απριλίου 2019
11 Απριλίου 2019
11 Απριλίου 2019

Επικοινωνία

Μπουκουβάλα 8,

Τ.Κ. 114 71,

Αθήνα Tel/Fax:+30.210.6440928 Tel:+30.2106461956

Mob: +30.6948.048482

Website :biotexray.gr

Email :info@biotexray.gr

Χάρτης

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

© 2024 Copyright, All rights reserved 2013 Biotexray S.A